HDS BVBA - Kioskplein 19 - 3582 Beringen - Tel: 0497 36 98 07 Email: info@rioolkeuring.net Werkwijze Hoe verloopt de keuring? 1. Aan de hand van de door u toegezonden foto's, plannen, documenten, bouwvergunningen kunnen uitmaken welke de vereiste rioleringsonderdelen met betrekking tot uw perceel zijn. 2. Aan de hand van een aantal testen, zoals rooktest, inspectiecamera, kleurvloeistoffen die ik ter plaatse zal uitvoeren, zal ik uitsluitsel krijgen of het stelsel correct is verbonden. Ik zal nagaan of het stelsel volledig of optimaal gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving. 3. Stel: het stelsel is correct verbonden en gescheiden zoals opgelegd door de wetgeving: u ontvangt een conformiteitsattest. Dit attest is nodig om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te kunnen krijgen. Tevens ontvangt u een opsomming van aandachtspunten die niet tot afkeur geleid hebben, doch die belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levensduur te kunnen waarborgen. 4. Stel: het stelsel is niet correct verbonden en gescheiden zoals opgelegd door de wetgeving: u ontvangt een non-conformiteitsattest. Daarin staat een opsomming van de vastgestelde gebreken die tot afkeuring geleid hebben. In zulk geval dient u het systeem aan te passen zodat het wel voldoet. Er dient een herkeuring plaats te vinden om de conformiteit van het stelsel vast te stellen. U dient hiervoor een herkeuring aan te vragen na herstel van de inbreuken.